Eesmärgiks kaubanduse tugevdamine, majanduslik koostöö, ühise tootmisaluse loomine Baltikumi, Skandinaaviamaade ja Valgevene Vabariigi vahel.

Ühise tegevuse alustamiseks avati Eestis 25 veebruaril 1997 Valgevene Informatsiooni- ja Kommertskeskus.Esmane ülesanne, mis seati Eestis avatud Valgevene Informatsiooni- ja Kommertskeskusle on Valgevene tootjate toodangu viimine rahvusvahelisele turule.

Samas ka igakülgne kaubanduse laiendamine ja koostöö võimaluste loomine Valgevene ettevõtete, organisatsioonide ja Balti - ning Skandinaaviamaade vahel:
  • Kaasaaitamine koostöö võimaluste loomisel pikaajalise äritegevuse arendamisel Eesti, Valgevene ja teiste Euroopa riikide vahel.
  • Kaasabi äriliste kontaktide loomisel Valgevene, Balti - ja Skandinaavia- maade ettevõtete, organisatsioonide, asutuste vahel.
  • Esitlused, konsultatsioonid, presentatsioonid kõikide maade turgudel firmade toodandust, marketing ja muud teenused.
  • Koostöö ja informatsiooni vahetamine - uurimuste läbi viimine firmades, organisatsioonides, ettevõtetes, asutustes kelle on kindlaks kujunenud kontaktid.
  • Välja selgitamine maksujõuetute firmade tegevus Eestis.
Kaubanduse arendamise perspektiiv - tihedad majanduslikud suhted, jätkuv, arenev koostöö Valgevene Vabariigi, keda esindab Valgevene Kaubandus- Tööstuskoja ning teiste riikide vahel.
VKIK | BelKTK | TUREKS | KONTAKT | ENGLISH | RUSSIAN