Valgevene Kaubandus- Tööstuskoja (BelKTK) ei ole riiklik vaid ühiskondlik organisatsioon olles ühenduslüliks Valgevene ettevõtetele, organisatsioonidele, asutustele; ettevõtele kohaliku - ja väliskapitaliga, eraettevõtetele mis on registreeritud Valgevene Vabariigis, mis tegutsevad sealsel territooriumil ja ka välismaal.
BelKTK aitab kaasa majanduse, tööstuse, teaduse - tehnika arenemisele ja kaubanduslike sidemete loomisele Valgevene Vabariigi ja teiste riikide vahel.

Et täita BelKTK peamist ülesannet - aidata igati kaasa Valgevene majanduse arengule, tema integreerumisele maailma majanduse süstemi, turu infrastruktuuri formeerumisele, soodsate tingimuste loomisele ettevõtlusega tegelemisele, kaubandus - majanduslike sidemete laiendamine Valgevene Vabariigi ja teiste riikide vahel.

1998 aastal avati Eestis BelKTK esindus.

Esindus osutab praktilist kaasabi:

  • Valgevene Vabariigi ettevõtete sidemete arendamine Eesti Vabariigis.
  • Võimaluste uurimine ja analüüs, mis on suunatud riikide vahelise koostööarendamisele.
  • Valgevene Vabariigi ja BelKTK liikmete kohta teatmike, normatiivaktide, informatsioniliste materjalide levitamine Eesti Vabariigis.
  • Teha otsest tööd tootmise, teaduse - tehnika vallas; leida võimalikke partnereid koostööks, samas leida võimalusi ühisettevõtete ja organisatsioonide loomiseks rahvusvahelisel tasandil.
  • Aidata kaasa eri maade organisatsioonide kohtumiste, labirääkimiste, seminaride korraldamisele, kus osaleksid teineteisest huvitatud ettevõtted, firmad nii Eestist kui Valgevenest.
  • Organiseerida valjasõite, kohtumisi, kaubandus - majandusliku suunitlusega delegatsioone nii Eestisse kui Valgevenesse.
VKIK | BelKTK | TUREKS | KONTAKT | ENGLISH | RUSSIAN